Jak wykonać raport Dxdiag i zrzut ekranu

Do przesyłanych zgłoszeń prosimy dołączyć raport dxdiag oraz zrzutu ekranu komunikatu błędu (jeśli występuje).


Aby wykonać raport dxdiag należy:

• wcisnąć kombinację klawiszy LOGO WINDOWS + R (lub wybrać z menu START opcję Uruchom), a następnie w pole tekstowe wpisać: "dxdiag" i nacisnąć Enter. Uruchomiony zostanie program diagnostyczny, który przygotuje raport.
• po wykonaniu raportu przez program należy kliknąć przycisk Zapisz wszystkie informacje i zapisać go do pliku tekstowego (*.txt), a utworzony plik należy załączyć do maila ze zgłoszeniem.


Aby wykonać zrzut ekranu (screen) komunikatu błędu należy:


• po wyświetleniu się komunikatu wcisnąć na klawiaturze klawisz PrtScr (Print Screen)
• uruchomić program Paint (wchodząc w Start\Programy\Akcesoria\Paint)
• w menu programu wybrać Edycja, a następnie Wklej, lub wcisnąć kombinację klawiszy CTRL + V
• zapisać plik klikając w menu programu Plik, następnie Zapisz jako..., w opcji Zapisz jako typ proszę wybrać JPEG (prosimy o nieprzesyłanie plików w formacie BMP (bitmapy) z uwagi na ich duży rozmiar)
• zapisany plik należy załączyć do maila.