1C: MathKit 5.0

 

1C: MathKit 5.0 jest środowiskiem oprogramowania przeznaczonym do tworzenia interaktywnych modułów matematycznych, które łączą budowę, modelowanie, dynamiczne odchylenia, eksperymentowanie.

 
 
Platforma PC
Gatunek Programy edukacyjne
Wersja językowa lang
Wydawca 1C Company
 
  1C: MathKit 5.0

Wymagania techniczne

System operacyjny: Windows 2000/XP/Vista/7/8/GNU Linux (ALT Linux, Ubuntu)/Mac OS X, Procesor: Intel Pentium IV 2.0 GHz/AMD Athlon X2 2.2 GHz, Pamięć: 1 GB RAM, Dysk twardy: 80 MB

1C:MathKit 5.0 jest środowiskiem oprogramowania przeznaczonym do tworzenia interaktywnych modułów matematycznych, które łączą budowę, modelowanie, dynamiczne odchylenia, eksperymentowanie. Pionierskie systemy tego typu pojawiły się więcej niż dwie dekady temu (MathKit 1.0 został wydany w 2005 roku) i od tego czasu zostały uznane przez międzynarodową społeczność edukacyjną jako najbardziej udane i skuteczne zastosowanie technologii komputerowych do nauczania i uczenia się matematyki. Ogólnoświatowa popularność interaktywnych systemów matematycznych ratuje nas przed koniecznością zagłębiania się w podstawowe funkcje wspólne dla nich wszystkich. Więc tutaj skupimy się na charakterystycznych cechach programu MathKit, a początkujący poznają funkcje ogólne dzięki naszej kolekcji przykładowych ćwiczeń.

 

MathKit początkowo miał służyć jako narzędzie do tworzenia ćwiczeń, które miały być zawarte na edukacyjnych płytach CD i w zasobach sieciowych przygotowanych przez firmę "1C" dla szkół rosyjskich. Aby ćwiczenia te były mniej zależne od dostępnego oprogramowania, MathKit zapewnia:

 • instalację na różnych systemach operacyjnych: MS Windows, Linux i MacOS;
 • eksport swoich modeli do samodzielnych modułów edukacyjnych (aplikacje java), które można otworzyć w dowolnej przeglądarce internetowej; można umieścić na pasku narzędzi modułu dowolną komendę MathKit, w tym narzędzia konstrukcyjne, jedynie z wyjątkiem zapisywania plików.

 

Szczególny nacisk kładzie się na funkcjach samodzielności modułów, które czynią je bardziej użytecznymi i lepiej przystosowanymi do nauczania i uczenia się. Aby wymienić tylko kilka, są to:

 • automatyczne sprawdzanie poprawności konstrukcji geometrycznych, wprowadzania tekstu, funkcji i ich wykresów, jak i testów wielokrotnego wyboru; zauważyć należy, że jest to możliwe tylko gdy moduł jest uruchomiony w przeglądarce, ponieważ główne oprogramowanie, pozwala oczywiście na "wykopanie" poprawnej odpowiedzi przechowywanej w modelu;
 • konfigurowalny interfejs: autor może dowolnie wybierać zestaw narzędzi dostępnych dla studentów, lub "zamrozić" pewne elementy modelu dla zwrócenia uwagi uczniów na temat istotnych elementów; funkcje te również stają się widoczne dopiero w przeglądarce;
 • odtwarzacz modelu, specjalna wersja programu MathKit dostarczona z głównym programem, który pozwala na przeglądanie i uruchamianie samych modeli, jak gdyby zostały wyeksportowane do aplikacji i otwarte w przeglądarce;
 • komunikowanie się z systemami zarządzania uczeniem się, które wykorzystują specyfikację SCORM RTE, w tym przenoszenie ocen do elektronicznego dziennika klasy (jeśli jest dostępny).

 

Szereg specjalnych funkcji użytecznościowych programu MathKit ułatwi pracę autorom modeli, czyniąc ją szybszą i bardziej efektywną. Oto niektóre z nich:

 • Większość operacji można wykonywać zarówno w trybie narzędzi, jak i poleceń, dla wygody użytkownika; oznacza to, że użytkownik może albo najpierw wybrać narzędzie, a następnie zastosować je do odpowiednich obiektów lub najpierw wybrać argumenty tego samego narzędzia, a następnie narzędzie (polecenie), które zostanie do nich zastosowane.
 • Wiele narzędzi przybiera różne typy obiektów jako argumenty i wielu obiektów może być wykonanych z różnych danych. Na przykład istnieją trzy narzędzia do skonstruowania okręgu: jedno wykorzystuje jego środek i punkt, inne jego trzy punkty, a trzecie promień i środek, gdzie promień można określić poprzez kliknięcie na odcinku lub na dwóch punktach.
 • Błędy w konstrukcjach można zazwyczaj skorygować "lokalnie", bez odbudowy od podstaw: można przedefiniować dane obiektu, wymienić obiekty docelowe przycisków, zmienić parametry przekształceń, itp.
 • Interfejs programu jest elastyczny: użytkownicy mogą włączyć dodatkowe paski narzędzi i dowolnie przemieszczać narzędzia pomiędzy tymi paskami; możliwe jest również dostosowanie widoku arkusza i domyślnych właściwości nowo tworzonych obiektów.

 

I jako ostatnią, ale nie najmniej ważną, należy wymienić grupę funkcji, które zapewniają większą wszechstronność i lepszy wygląd modeli MathKit.

 • MathKit udostępnia kilka narzędzi, które nie są dostępne w najbardziej popularnych systemach tego typu, na przykład narzędzia do konstruowania obszarów poniżej lub powyżej wykresów funkcji i operacji na zbiorach (dodawanie, przekrój itp).
 • Każdy obiekt posiada wiele właściwości, które kontrolują jego wygląd, a wiele z nich można parametryzować; na przykład okno dialogowego właściwości punktu posiada pola, które określają jego styl (koło, kwadrat, krzyż, itp), rozmiar, kolor wypełnienia i granicy, współrzędne, widoczność oraz indeks Z (warstwa), a każda z tych cech może być określona przez wyrażenie liczbowe dynamicznie zmieniające się w zależności od innych obiektów i parametrów, zatem będzie się zmieniać zależnie od zmian modelu.
 • Funkcjonalność programu MathKit może zostać zwiększona daleko poza jego standardowy zakres dzięki możliwości dodawania nowych narzędzi niestandardowych i programowania bezpośrednio przy użyciu wbudowanego języka skryptowego. 

© 1C-Publishing LLC, 2013

© Virtual Laboratory LLC, 2013 with support of Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises (FASIE)